Dokumenti

Dokumenti Elektrotehniške in računalniške šole

Pravilniki
2 dokumenti

Šolska pravila ERŠ

Pravilnik o ocenjevanju ERŠ

Statusi, soglasja
1 dokument

Soglasje za športni karton

Vloge
3 dokumenti

Vloga za prilagoditev šolskih obveznosti

Soglasje za trajnik (sepa direktna obremenitev)

Vloga za izdajo nadomestne listine