Dokumenti

Dokumenti Elektrotehniške in računalniške šole

Pravilniki
2 dokumenti

Pravilnik o ocenjevanju

Šolska pravila

Statusi, soglasja
2 dokumenti

Vloga za dodelitev statusa

Soglasje za športni karton

Vloge
2 dokumenti

Soglasje za trajnik (sepa direktna obremenitev)

Vloga za izdajo nadomestne listine