V četrtek, 31. 3. 2022 so se dijaki 3. AE in 3. RB odpravili v Ljubljano, Kranj in Vrbo. Spremljale so jih Andreja Žgur, Anka Koršič in Tanja Lestan.

Razdelili so se v dve skupini, ogled sta vodila vodiča iz dnevnega centra CŠOD Čopova hiša.

Začeli so na Prešernovem trgu v Ljubljani, nadaljevali po starem mestnem jedru in si ogledali lokacije, kjer se je šolal, delal in živel France Prešeren.

V Kranju so se ustavili v hiši, kjer je pesnik bival tri leta. Hišo upravlja Gorenjski muzej, ki jo je preuredil v spominski muzej. V njej je stalna razstava Prešeren – pesnik.

Na Glavnem trgu so si ogledali največji spomenik v Sloveniji, bronasti odlitek Franceta Prešerna, ki je visok štiri metre. Postali so tudi po arkadami Prešernovega gledališča.

Nato so odšli še do Prešernovega gaja. Tam je bilo nekoč pokopališče, ki so ga prenehali uporabljati pred drugo svetovno vojno. Prenovili so ga v spominski park, kjer je Prešernov nagrobnik.

Sledil je ogled Vrbe na Gorenjskem, Prešernove rojstne vasi. Hišo, kjer se je rodil, so leta 2011 razglasili za spomenik državnega pomena. V njej je stalna razstava o Prešernovem življenju, delu in njegovi družini. Sredi vasi je lipa, simbolno slovansko drevo, pod katero so se zbirali vaški veljaki. Po izročilu so jo posadili v 17. stoletju, ko so dogradili zvonik cerkve sv. Marka.
Pred Prešernovo hišo so si na koncu ogledali še njegov doprsni kip.

Kljub zelo slabemu vremenu, je ekskurzija uspela in domov so odšli z novimi spoznanji o Prešernu.

Zapisala Tanja Lestan