Dijaki 4. NE in 4. AE smo 8. oktobra peš obiskali samostan na Kostanjevici. Po petnajstminutni hoji smo na griču uzrli čudovit razgled na obmejni mesti.

Najprej smo obiskali skupnost Srečanje, kjer nas je sprejel eden od sodelujočih v programu zdravljenja. Z nami je delil dragoceno izkušnjo, svojo življenjsko zgodbo, kako je padel v svet odvisnosti in kako danes optimistično gleda v prihodnost.

Predstavil nam je način življenja in delovanje komune. Bivanje v komuni ima jasna in točna pravila, dan je pogojen s strogim urnikom, med drugim imajo omejen čas uporabe spleta, kavo pijejo samo enkrat na teden, skrbijo za živali in sami pridelujejo sir. Povedal je, da je sam začel ceniti majhne stvari, ki se jih prej ni niti zavedal.

 

V drugem delu smo obiskali cerkev, kjer nas je sprejela gospa Mirjam. Ob vstopu v cerkev smo takoj opazili razgibana tla, ki so kljub vsem tragedijam originalna. Cerkev je bila namreč v prvi svetovni vojni močno poškodovana. Tla cerkve sestavlja tudi trinajst nagrobnih plošč, pod katerimi so posmrtni ostanki plemiških rodbin. Pod oltarjem leži kripta, kjer so pokopani člani francoske kraljeve rodbine Burbon, med njimi tudi zadnji francoski kralj Karel X.

Po ogledu grobnice smo se sprehodili skozi Škrabčevo knjižnico. V njej smo najprej videli enega prvih izvodov Bohoričeve slovnice, ki ima celo njegovo lastnoročno posvetilo.

Knjižnica hrani približno enajst tisoč petsto knjig, ki so bile med vojno hranjene kar v vinskih sodih. Posledično so slabše ohranjene, a najdemo tudi obnovljene. Še posebej zanimivo je videti fotografije knjig pred obnovo, saj so bile raztrgane, polne madežev.

Obisk Kostanjevice nad Novo Gorico ja bil za nas dijake nova izkušnja, ki je obogatila pouk v šoli.

 

Tine Kobal

Predstavnik dijakov ERŠ