Program elektrotehnik PTI

Elektrotehnik PTI

Elektrotehnika je pristona na vsakem koraku sodobnega človeka.
Izobraževanje traja dve leti – program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Želiš izvedeti več

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/ elektrotehnica 

Trajanje izobraževanja dve leti.

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

  • elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote:

  • slovenščino,
  • elektrotehniko,
  • tuj jezik ali matematiko in
  • izdelek oziroma storitev z zagovorom.
povezava

Predmetnik programa elektrotehnik PTI

povezava

Predmetnik programa elektrotehnik PTI

povezava

Več o šoli

povezava

Več o šoli


KAM POTEM?

Zaposlitev


Po opravljeni poklicni maturi se elektrotehnik  z lahkoto zaposli na najrazličnejših področjih skladno s svojimi željami in znanji, ki si jih je pridobil v šoli. Zelo je iskan v industriji in obrti, v elektrogospodarstvu, v trgovini, v turizmu in športu, v zdravstvu, v servisnih dejavnostih ter drugih podjetjih in javnih ustanovah.

Izbira je velika. Izzivi so v izjemno hitrem razvoju znanosti in tehnologije na področju elektrotehnike ter takojšnjem vključevanju novih izdelkov na vseh področjih dela in življenja.

Kaj pravijo delodajalci?

Nadaljevanje izobraževanja


Dijak, ki je uspešno zaključi program elektrotehnik  in opravil poklicno maturo, lahko nadaljuje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah.

V univerzitetne študijske programe se lahko vpiše dijak, ki v sklopu poklicne mature opravi še peti maturitetni predmet. Posamezne fakultete določijo kateri maturitetni predmet je za njih ustrezen.

Največ elektrotehnikov se odloči za študij v isti smeri, to je v elektrotehniki ter računalništvu in informatiki. Veliko pa jih nadaljuje tudi v drugih smereh kot so: mehatronika, gradbeništvo, tehnologija prometa, visoka poslovna šola, organizacija in management, fizika, itd.