Program računalnikar

Računalnikar

Te zanimajo računalniki, kako so zgrajeni, kako delujejo, kako so medsebojno povezani?
RAČUNALNIŠTVO je ena najbolj atraktivnih vej znanosti, ki povezuje elektroniko in informatiko. V izobraževalnem programu računalnikarja, boš pridobil-a veliko znanja o delovanju elementov računalniških sistemov, njihovi uporabi in vzdrževanju. Usposobil-a se boš za upravljanje z informacijsko strojno in programsko opremo, tudi tako ki podpira multimedijske sisteme ter spoznal elemente komunikacijskih inštalacij, ki vse skupaj povezujejo v uporabno celoto.

Želiš izvedeti več?

Naziv poklicne izobrazbe: računalnikar/računalnikarica

Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti, in sicer slovenščino in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po opravljenem zaključnem izpitu lahko nadaljuješ izobraževanje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja tehnik računalništva.

 

Kdo se lahko vpiše

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali uspešno končal nižje poklicno izobraževanje.
povezava

Predmetnik programa računalnikar

povezava

Predmetnik programa računalnikar

Povezava

Več o šoli

Preberi več
Povezava

Več o šoli

Preberi več

KAM POTEM?

Zaposlitev


V Sloveniji je okoli 20.000 aktivnih podjetij, ki imajo računalniško opremo. Med njimi je veliko takih, ki nimajo vzdrževalcev komunikacijske in informacijske opreme. Poleg podjetij je še veliko drugih subjektov: šole, zdravstvene ustanove, vladne in nevladne organizacije, ki potrebujejo te poklice. Tu je še razvijanje spletnih strani in spletnih aplikacij na področjih kot so: e-uprava, e-demokracija, e-učenje itd. Brez informatiziranega delovnega okolja si skoraj ne moremo več predstavljati uspešnega opravljanja katerekoli gospodarske ali negospodarske dejavnosti.

Nadaljevanje izobraževanja


Dijak, ki uspešno zaključi program računalnikar, se lahko vpiše v nadaljevalni program tehnik računalništva ter še nekatere druge. To izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo. Dijak pridobi poklic tehnika in je glede nadaljevanja šolanja v povsem enakem položaju kot tisti, ki je zaključil štiriletni program tehnika. Torej dijak lahko izbira med višješolskim ali visokošolskim študijem, z dodatnim maturitetnim izpitom pa tudi univerzitetnim študijem.