Tehnik računalništva PTI

Tehnik računalništva PTI

Si zaključil-a izobraževanje v programu računalnikar?
Si želiš pridobiti dodatna znanja? V izobraževalnem programu tehnik računalništva PTI boš nadgradil-a veliko že pridobljenega znanja, ter znanja dopolnil na področjih programiranja, izdelave spletnih strani, izdelave aplikacij za mobilne platforme in še marsikaj.

Želiš vedeti več?

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/ tehnica računalništva

Trajanje izobraževanja dve leti.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote:

  • slovenščino,
  • računalništvo,
  • tuj jezik ali matematiko in
  • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

  • elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali
  • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Povezava

Predmetnik programa tehnik računalništva PTI

Povezava

Predmetnik programa tehnik računalništva PTI

Povezava

Vse o šoli

Preberi več
Povezava

Vse o šoli

Preberi več

Izobraževanje traja dve leti – program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Izobraževanje traja dve leti – program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

KAM POTEM?

Zaposlitev


Po opravljeni poklicni maturi se tehnik računalništva z lahkoto zaposli na najrazličnejših področjih skladno s svojimi željami in znanji, ki si jih je pridobil v šoli. Zelo je iskan v industriji in obrti, v elektrogospodarstvu, storitvenih dejavnostih, v upravi, v bančništvu, v trgovini, v turizmu in športu, v zdravstvu ter drugih podjetjih in javnih ustanovah.

Tehniku računalništva pridobljena znanja omogočajo delo pri sestavljanju, montaži, vzdrževanju, servisiranju in prodaji računalniških sistemov in mrež ter sistemov za računalniško vodenje procesov. Dela lahko tudi pri izdelavi in vzdrževanju programske opreme ter nudi osnovno usposabljanje uporabnikov računalniške opreme.

Izbira je velika. Izzivi so v izjemno hitrem razvoju znanosti in tehnologije na področju elektrotehnike ter takojšnjem vključevanju novih izdelkov na vseh področjih dela in življenja.

Nadaljevanje izobraževanja


Dijak, ki je uspešno zaključi program tehnik računalništva in opravil poklicno maturo, lahko nadaljuje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se lahko vpiše dijak, ki v sklopu poklicne mature opravi še peti maturitetni predmet. Posamezne fakultete pa določijo kateri maturitetni predmet je za njih ustrezen.

Največ tehnikov računalništva se odloči za študij v isti smeri, to je v računalništvu in informatiki,  veliko pa jih nadaljuje v drugih tehniških smereh ali kje drugje.

RAČUNALNIŠTVO je najbolj atraktivna veja znanosti, ki povezuje elektroniko in informatiko

RAČUNALNIŠTVO je najbolj atraktivna veja znanosti, ki povezuje elektroniko in informatiko