Program tehnik računalništva

Tehnik računalništva

Razmišljaš o programiranju, izdelavi spletnih strani, delu z zbirkami podatkov, izdelavi aplikacij za mobilne naprave...
RAČUNALNIŠTVO je ena najbolj atraktivnih vej znanosti, ki povezuje elektroniko in informatiko. V izobraževalnem programu tehnik računalništva boš pridobil-a veliko znanja o delovanju računalnikov in naprav, ki jih povezujemo z njimi. Veliko poudarka je na programskem delu, delu s podatkovnimi bazami, ter delu na mobilnih platformah, kot je na primer Android.

Želiš izvedeti več?

Naziv poklicne izobrazbe: tehnik računalništva/tehnica računalništva

Izobraževanje traja 4 leta.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote:

  • slovenščino,
  • računalništvo,
  • tuj jezik ali matematiko in
  • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Kdo se lahko vpiše

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

 

Povezava

Predmetnik programa tehnik računalništva

Povezava

Predmetnik programa tehnik računalništva

Povezava

Več o šoli

Povezava

Več o šoli

KAM POTEM?

Zaposlitev


Po opravljeni poklicni maturi se tehnik računalništva z lahkoto zaposli na najrazličnejših področjih skladno s svojimi željami in znanji, ki si jih je pridobil v šoli. Zelo je iskan v industriji in obrti, v elektrogospodarstvu, storitvenih dejavnostih, v upravi, v bančništvu, v trgovini, v turizmu in športu, v zdravstvu ter drugih podjetjih in javnih ustanovah.

Tehniku računalništva pridobljena znanja omogočajo delo pri sestavljanju, montaži, vzdrževanju, servisiranju in prodaji računalniških sistemov in mrež ter sistemov za računalniško vodenje procesov. Dela lahko tudi pri izdelavi in vzdrževanju programske opreme ter nudi osnovno usposabljanje uporabnikov računalniške opreme. Izbira je velika. Izzivi so v izjemno hitrem razvoju znanosti in tehnologije na področju elektrotehnike ter takojšnjem vključevanju novih izdelkov na vseh področjih dela in življenja.

Kaj pravijo delodajalci?

Arctur

Business Solutions

Editor

Nadaljevanje izobraževanja


Dijak, ki je uspešno zaključi program tehnik računalništva in opravil poklicno maturo, lahko nadaljuje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se lahko vpiše dijak, ki v sklopu poklicne mature opravi še peti maturitetni predmet. Posamezne fakultete pa določijo kateri maturitetni predmet je za njih ustrezen.

Največ tehnikov računalništva se odloči za študij v isti smeri, to je v računalništvu in informatiki,  veliko pa jih nadaljuje vdrugih tehniških smereh ali kje drugje.