Program elektrotehnik

Elektrotehnik

Elektrotehnik se z lahkoto zaposli na najrazličnejših področjih skladno s svojimi željami in znanji, ki si jih je pridobil v šoli.
Naziv strokovne izobrazbe: Elektrotehnik/Elektrotehnica

Želiš izvedeti več?

Naziv poklicne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

Izobraževanje traja 4 leta.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote:

  • slovenščino,
  • elektrotehnika,
  • tuj jezik ali matematiko in
  • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Kdo se lahko vpiše

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

povezava

Predmetnik programa elektrotehnik

povezava

Predmetnik programa elektrotehnik

povezava

Več o šoli

povezava

Več o šoli

Kam po zaključenem izobraževanju?

Zaposlitev


Po opravljeni poklicni maturi se elektrotehnik  z lahkoto zaposli na najrazličnejših področjih skladno s svojimi željami in znanji, ki si jih je pridobil v šoli. Zelo je iskan v industriji in obrti, v elektrogospodarstvu, v trgovini, v turizmu in športu, v zdravstvu, v servisnih dejavnostih ter drugih podjetjih in javnih ustanovah.

Kaj pravijo delodajalci?

Intra lighting

GEN-i

 

Nadaljevanje izobraževanja


Dijak, ki je uspešno zaključi program elektrotehnik  in opravil poklicno maturo, lahko nadaljuje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se lahko vpiše dijak, ki v sklopu poklicne mature opravi še peti maturitetni predmet. Posamezne fakultete določijo kateri maturitetni predmet je za njih ustrezen.

Največ elektrotehnikov se odloči za študij v isti smeri, to je v elektrotehniki ter računalništvu in informatiki. Veliko pa jih nadaljuje tudi v drugih smereh kot so: mehatronika, gradbeništvo, tehnologija prometa, visoka poslovna šola, organizacija in management, fizika, itd