Na Elektrotehniški in računalniški šoli v Novi Gorici je stanje prijav na dan 26.4.2022:

Število razpisanih mest Število prijav
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 56 58
RAČUNALNIKAR 52 43 še 9 prostih mest
ELEKTROTEHNIK 28 28
ELEKTRIKAR 26 27

Omejitvi vpisa ni predvidena za nobenega od izobraževalnih programov.

Prenos prijav je možen do ponedeljka, 25. 4. 2022, do 14.00 ure. Postopek prenosa prijav poteka na daljavo, in sicer:

  • Izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj.
  • Obrazec skenirajte ali fotografirajte.
  • Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na elektronski naslov vanesa.franceskin@scng.si.

V zvezi s prenosom prijave se lahko za nasvet obrnete na Vaneso Frančeškin, svetovalno delavko Elektrotehniške in računalniške šole.  Pokličete lahko na 05 6205 721.

Objavljamo tabelo prijavljenih kandidatov v program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA glede na trenutno število točk (ocene 7. in 8. razreda).

Točke iz seštevka ocen 7. in 8. razreda* Število kandidatov Vsota števila prijav
114 1 1
113 2 3
112 1 4
110 2 6
109 2 8
107 4 12
106 2 14
105 2 16
102 3 19
101 2 21
100 3 24
98 3 27
97 2 29
96 2 31
95 2 33
94 2 35
93 6 41
92 3 44
91 3 47
90 1 48
88 2 50
87 2 52
86 1 53
85 1 54
84 0 54
83 1 55
82 0 55
80 in manj 3 58

*V primeru omejitve se upošteva tudi 9. razred.

Svoje točke iz ocen 7. in 8. razreda si lahko izračunaš s pomočjo spodnje tabele za izračun točk.

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport lahko učenci in starši na povezavi spremljate, kakšno je DNEVNO stanje prijav in prostih mest na vseh srednjih šolah po Sloveniji.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta!