Program elektrikar

Elektrikar

ELEKTRIČNA ENERGIJA je nepogrešljiv del našega vsakdana. Njenega pomena se pogosto zavemo šele ko je zmanjka.
Elektrikar je poklic, ki je nepogrešljiv v vsakdanjem življenju. Elektrika poganja svet, elektrikar pa poskrbi, da se to ne ustavi. Spoznal-a boš, kako se električna energija proizvaja, kako se prenaša ter kako se v strojih pretvarja v uporabne oblike. Usposobil-a se boš za delo z električnimi inštalacijami, spoznal pa boš tudi vedno pogosteje uporabljane pametne inštalacije.

Želiš izvedeti več?

 Naziv poklicne izobrazbe: elektrikar/elektrikarka

Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti, in sicer slovenščino in izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 

Kdo se lahko vpiše

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali uspešno končal nižje poklicno izobraževanje

 

povezava

Predmetnik programa Elektrikar

povezava

Predmetnik programa Elektrikar

povezava

Več o šoli

povezava

Več o šoli

KAM POTEM?

 Zaposlitev

Po opravljenem zaključnem izpitu se elektrikar  z lahkoto zaposli na najrazličnejših področjih skladno s svojimi željami in znanji, ki si jih je pridobil v šoli. Potrebujejo ga v industriji in obrti, v elektrogospodarstvu, v trgovini, v turizmu in športu, v zdravstvu, v servisnih dejavnostih ter drugih podjetjih in javnih ustanovah.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Dijak, ki uspešno zaključi program elektrikar, se lahko vpiše v nadaljevalni program elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronik in še nekatere druge. To izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo. Dijak pridobi poklic tehnika in je glede nadaljevanja šolanja v povsem enakem položaju kot tisti, ki je zaključil štiriletni program tehnika.

Od tu dalje dijak lahko izbira med višješolskim ali visokošolskim študijem, z dodatnim maturitetnim izpitom pa tudi univerzitetnim študijem.

Smer

Elektrotehnik PTI

Preberi več o tej smeri
Smer

Elektrotehnik PTI

Preberi več o tej smeri

Izzivi so veliki in zanimivi, pa vendar vsi uresničljivi.

Izzivi so veliki in zanimivi, pa vendar vsi uresničljivi.